Filetype tabel

Voor de call Files is een header X-type verplicht om mee te sturen. Hier een tabel van alle codes (en omschrijvingen) die meegestuurd kunnen worden. Dezelfde codes worden ook gebruikt om files op te vragen.

Code Omschrijving
ADJUSTING_ENTRY Adjusting_entry
ASSURANCE_HANDTEKENING Assurance handtekening
ASSURANCE_VERKLARING Assurance verklaring
AUDITFILE_FINANCE AuditFile_Finance
AUDITFILE_PAYROL Auditfile_payrol
BANKAFSCHRIFTEN Bankafschriften
CLIENTINFO Clientinfo
CONCEPT_JAARREKENING Concept jaarrekening
DIRECTIEVERSLAG Directieverslag
EXPORT_BOEKHOUDING Export boekhouding
EXPORT_TAX Export_tax
IDENTITEITSKAART Identiteitskaart
INKOOPFACTUREN Inkoopfacturen
JAARREKENING Jaarrekening
KVKUITREKSEL KvK uitreksel
LAWYERS_LETTER Lawyer's letter
LOR LOR
MANAGEMENT_LETTER Management letter
NOTULEN Notulen
OPDRACHTBEVESTIGING Opdrachtbevestiging
PASPOORT Paspoort
PBCL PBCL
PUBLICATIESTUK Publicatiestuk
RIJBEWIJS Rijbewijs
STANDAARDBANKVERKLARING Standaardbankverklaring
VERKOOPFACTUREN Verkoopfacturen
WKR_FINANCE WKR_Finance
WKR_PAYROL WKR_Payrol
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk