Basisprincipes: paging

Sommige (zware) API calls zijn voorzien van "paging". Deze methode wordt toegepast ter voorkoming dat er te veel data in één keer opgehaald moet worden.

Paging

In de calls waar het paging systeem actief is zullen er maximaal 50 resultaten terugkomen. Er worden response headers teruggegeven bij elke API call die met het Paging systeem werkt.

Response headers

Response header

Uitleg

Pages

Deze header geeft aan hoeveel pagina's van 50 resultaten er in totaal zijn. Deze header wordt realtime bijgehouden. Het kan dus zijn dat na filtering van de gegevens minder pages beschikbaar zijn.

Total

Geeft terug hoeveel resultaten er in totaal gevonden zijn.

Page request

Er kan direct naar een bepaalde pagina doorspringen door de request header "X-page" mee te geven. Deze header is optioneel. Indien niet gespecificeerd zullen er maximaal 50 resultaten (pagina 1) terugkomen. De naam van de header is gelijk voor alle calls die paging gebruiken.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk