Proces Samenstellen jaarrekening

In de bijlage is een schematische weergave opgenomen van het proces zoals dat gevolgd wordt in SAMENSTELLEN_09. De weergave is opgesteld volgens BPMN 2.0.

In onderstaande lijst staan alle signalen die kunnen worden ingestuurd per processtap. De meeste processtappen luisteren slechts naar 1 signaal, enkele stappen echter luisteren naar meerdere signalen en het proces volgt de juist weg op basis van het ontvangen signaal. Via de API kunnen met behulp van de method 'signals' per processtap de beschikbare signalen worden opgevraagd. In de response worden waardes uit onderstaande tabel weergegeven.

Processtap Beschikbare signalen
aanmaken_lijst SAMENSTELLEN_09-AANMAKEN_LIJST
aanpassen_concept_jrk SAMENSTELLEN_09-AANPASSEN_CONCEPT_JRK
aanpassen_publicatie_SBR SAMENSTELLEN_09-AANPASSEN_PUBLICATIE_SBR
administratie_gereed SAMENSTELLEN_09-ADMINISTRATIE_GEREED
afronding_opdracht SAMENSTELLEN_09-AFRONDING_OPDRACHT
afronding_uitvoering SAMENSTELLEN_09-AFRONDING_UITVOERING_DOORGAAN
afronding_uitvoering SAMENSTELLEN_09-AFRONDING_UITVOERING_STOP
bespreking_client SAMENSTELLEN_09-BESPREKING_CLIENT_AANPASSEN
bespreking_client SAMENSTELLEN_09-BESPREKING_CLIENT_AKKOORD
bespreking_client SAMENSTELLEN_09-BESPREKING_CLIENT_STOP
exit_proces SAMENSTELLEN_09-EXIT_PROCESS
informatie_compleet SAMENSTELLEN_09-INFORMATIE_COMPLEET_JA
informatie_compleet SAMENSTELLEN_09-INFORMATIE_COMPLEET_NEE
informatie_in_dossier SAMENSTELLEN_09-INFORMATIE_IN_DOSSIER
informatie_in_portal SAMENSTELLEN_09-INFORMATIE_IN_PORTAL
jaarrekening_concept_maken SAMENSTELLEN_09-JAARREKENING_CONCEPT_MAKEN
jaarrekening_definitief_klant SAMENSTELLEN_09-JAARREKENING_DEFINITIEF_KLANT
jaarrekening_definitief_maken SAMENSTELLEN_09-JAARREKENING_DEFINITIEF_MAKEN
jaarrekening_naar_klant SAMENSTELLEN_09-JAARREKENING_NAAR_KLANT
jaarrekening_opstellen SAMENSTELLEN_09-JAARREKENING_OPSTELLEN
lijst_naar_portal SAMENSTELLEN_09-LIJST_NAAR_PORTAL
akkoord_LOR SAMENSTELLEN_09-LOR_AKKOORD
akkoord_LOR SAMENSTELLEN_09-LOR_NIET_AKKOORD
ontvangst_SBR_KvK SAMENSTELLEN_09-ONTVANGST_SBR_KVK
opstellen_LOR SAMENSTELLEN_09-OPSTELLEN_LOR
planning SAMENSTELLEN_09-PLANNING_DOORGAAN
planning SAMENSTELLEN_09-PLANNING_STOP
publicatieSBR_definitief SAMENSTELLEN_09-PUBLICATIE_SBR_DEFINITIEF_AKKOORD
publicatieSBR_definitief SAMENSTELLEN_09-PUBLICATIE_SBR_DEFINITIEF_NIET_AKKOORD
publicatieSBR_opstellen SAMENSTELLEN_09-PUBLICATIE_SBR_OPSTELLEN
uitvoering SAMENSTELLEN_09-UITVOERING
voorbereiding SAMENSTELLEN_09-VOORBEREIDING_AKKOORD
voorbereiding SAMENSTELLEN_09-VOORBEREIDING_NIET_AKKOORD

Het proces is onderverdeeld in de volgende fases (in omgekeerde volgorde):

0

Exit fase, einde workflow

1

Jaarrekening definitief, samenstellingsverklaring en publicatiejaarrekening

De laatste fase van dit proces omvat het aanmaken en verzenden van de definitieve jaarrekening. Naast het definitief maken van de jaarrekening zit in deze fase ook het opstellen en verzenden van de publicatiejaarrekening in SBR.

2

Jaarrekening (definitief) concept en opvragen LOR

Na de bespreking met de klant wordt de jaarrekening, eventueel na het verwerken van een aantal aanpassingen die besproken zijn met de klant, wordt de definitieve versie van de concept jaarrekening tezamen met de LOR die getekend moet worden aangeboden aan de cliënt. De cliënt tekent voor akkoord voor deze versie van de jaarrekening en de LOR.

3

Bespreking cliënt

Deze fase bevat de bespreking met de klant

4

Jaarrekening in concept
In deze fase wordt de jaarrekening in concept gemaakt en verzonden aan de klant

5

Uitvoeringsfase

Deze fase omvat het feitelijk samenstellen van de jaarrekening. Dit bestaat enerzijds uit het documenteren van de werkzaamheden (aftekenen werkprogramma’s etc) en anderzijds het opstellen van de jaarrekening.

6

Planningsfase

In deze fase wordt op basis van de bedrijfsbeschrijving en de risico's op afwijkingen aangegeven welke aandachtspunten er zijn en welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd.

7

Verzamelen informatie en gereed maken administratie

De fase begint met het in kaart brengen van de informatie die benodigd is voor de opdracht. Indien nodig wordt deze informatie opgevraagd bij de cliënt. Deze stappen worden net zo lang herhaald tot alle benodigde informatie aanwezig is.

Ook het gereed maken van de financiële administratie hoort tot deze fase

8

Voorbereidingsfase

In deze fase zit de voornamelijk de opdrachtcontinuering van het dossier en het opstarten van het dossier

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk