Process-history

Hiermee kan een overzicht worden opgevraagd van alle doorlopen en verwijderde processen.

Mogelijke HTTP methodes: GET

GET 

Parameter name

Value

Verplicht

X-action

process-history

JA

X-apiKey

71C41004-6E3E-11E4-8C1A-F7BB2492C704

JA

X-clientId

ID van de client zoals verkregen via de clients action

NEE

X-periodStart

Datum periode start van het proces in het formaat yyyy-MM-dd

NEE

X-periodEnd

Datum periode end van het proces in het formaat yyyy-MM-dd

NEE

X-processKey

Key van het proces zoals verkregen via GET process-definitions

NEE

 

Response

[
 {
  "instanceId": "487510",
  "definitionKey": "SAMENSTELLEN_09",
  "definitionName": "Samenstellen 0.9",
  "definitionVersion": 1,
  "periodeStart": "2015-05-18",
  "periodeEnd": "2026-05-12",
  "clientId": "37212a11-52df-410e-be37-b97fa8e89a0e",
  "startTime": "2015-08-18 16:06:59",
  "endTime": "2015-08-18 16:07:00",
  "duration": 1251,
  "deleteReason": "JUNIT_gjsaplgfai"
 }
]

Property name

Value

Type

Instance ID

Het ID van de proces instantie. Kan gebruikt worden om de instantie te verwijderen

String

Definition Key

Key van de procesdefinitie

String

Definition Name

Naam van de definitie

String

Definition Version

Versienummer van de definitie

Integer 

Periode Start

Opgegeven start periode datum

String

Periode End

Opgegeven end periode datum

String

Client ID

Opgegeven cliënt ID

String

Start Time

In yyyy-MM-dd HH:mm:ss formaat

String

End Time

In yyyy-MM-dd HH:mm:ss formaat

String

Duration

Duur van het proces in milliseconde

Long

Delete Reason

Opgegeven reden van verwijdering, in dien geen rede is opgegeven zal er ACTIVITI_DELETED staan

String

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk